Prijava
   

Vendi

Eksperimentalna pojava. Prototip download-a elektronske knjige u čovečiji mozak. U njenom slučaju u pitanju je bio rečnik manje poznatih fraza i izraza, samo što su na pola ostali bez memorije, pa su joj ubacili samo reči, ali ne i njihovo značenje.
Samo to može da objasni kvazi intelektualni nivo ove žene.
Posle nje su digli ruke.

'' Stvorio sam čudovište! ''