Prijava
  1.    

    Vernik pozer

    Čovek koji "veruje" u Boga i želi to da podeli sa svojim okruženjem.
    Prepoznaje se po tome što nosi brojanicu (ili više njih), veliki krst (kao da ga je odvalio sa crkve ili pokupio sa nečijeg groba) i druga obeležja hrišćanske vere. Svima se hvali koliko često i na čemu posti i koliko se puta i u koliko velikoj crkvi/manastiru pričestio. Ako se desi da se nađe u busu koji prolazi pored crkve ili začuje crkvena zvona, sasvim je izvesno da će se prekrstiti tako da svi to vide.
    Ukoliko se neko usudi da se našali na Božji račun ili izgovori nešto što nije bogougodno, on odmah reaguje i to shvata kao ličnu uvredu. Kao svaki "pravi" moralista, uvek je spreman da ospe najoštrije osude za onoga ko izrazi svoj ateizam, nepoštovanje crkvenih vlasti, ismeva popovsko čantranje ili ima preveliku seksualnu slobodu.