Prijava
  1.    

    Veroučitelj

    Veroučitelj je osoba koja na teološkom fakultetu nauči do detalja stvari kao što su trijadologija kapadokijskih Svetih Otaca, pnevmatologija Svetog Vasilija Velikog, razvoj arijanizma između Prvog i Drugog Vaseljenskog sabora, eshatologija Svetog Maksima Ispovednika, poredak Liturgije pređeosvećenih darova, indikativ aorista drugog aktivnog i prosvetiteljska misija Svete braće Ćirila i Metodija među Slovenima, da bi mogao uspešno da objasni osnovcima i srednjoškolcima stvari kao što su problem jedinstva i mnoštva u starogrčkoj filozofskoj misli, apostolsko prejemstvo u kontekstu Liturgije i jedinstvo Crkve u episkopu i Evharistiji, da bi ti isti osnovci i srednjoškolci postali deo Crkve i redovni učesnici na Liturgiji, na kojoj će slušati stvari kao što su to da će pakao biti na Veneri, da su Veliki raskol napravili masoni, da je ćirilica nastala 4000 godina pre Hrista, i da pogibao dolazi od učenih.