Prijava
   

Veslaj

Odjebi. Šetaj. Smaraš, dečko, niko te neće.

- A u drugom redu će biti mog stric, ujna i baba. Moja sestra kiti, brate. Kakve će ona pare tu da uzm..
- Brate. Veslaj!