Prijava
  1.    

    Vezanje šuhe

    Malerisanje

    Šta vežeš šuhu sam sebi bez potrebe?! Piješ čaj a nisi bolestan uopšte!