Prijava
  1.    

    Vežba za žandare

    Prebijanje blejača po jukra, jer, je l' te, svi smo džankosi koji nikad ništa ne rade, neobrazovani smo, nepismeni, i glupi i bolje da nas nema. ACAB!

    20 žandara na košu rade vežbu na ekipi, mesečina, marica, i 20 karti ličnih.