Prijava
 1.    

  vežbaj kući na frižideru

  Komentar kojim propratite pajsera koji vam iѕ sve snage zalupi vrata na kolima.

  -Alo pajseru igluve nas! Lakše malo sa vratima!
  -Iѕvini.
  -Ne moras toliko da lupas sa vratima! Samo malo.
  -Nisam hteo. Nisam znao koliko jako da zalupim.
  -Pa vežbaj kući na fržideru!