Prijava
 1.    

  Video klip

  Potvrdan odgovor tinejdžera - paora na pitanje njegovog dede - paora o percepciji ZP hibrida.

  Deda: Unuče moje ubavo, dosta smo brali muruz, ide deka da malo pusti pevcu krv a ti vidi kaki je klip u dvaesosmoj vrsti s leve strane? :vadi salgiju:
  Unuk: U, dedo, video sam klip, mogu l' da krunim malo?
  Deda: Hehe, može, može, pile moje šašavo.

 2.    

  Video klip

  Prošao pored kukuruza