Prijava
  1.    

    Vidi da ti kažem nešto

    Početak razgovora gluvonijemih osoba.

  2.    

    Vidi, da ti kažem nešto

    Uzrečica, koja zapravo znači:”Slušaj, da ti kažem nešto!”