Prijava
  1.    

    Vidiš šta te čeka

    Podsticanje od strane roditelja na učenje kada prolazeći gradom vidiš neki nepoželjan posao, za koji je potreban kurs osnovne škole.