Prijava
 1.    

  Viđe viđe, al' kurca niđe

  Starocrnogorski sleng, za mladoženju koji bari svoju ženu koja je već izgubila nevinost,
  korišćen u vremenu kada su se samo nevine đevojke udavale.

  - Joj mati sutra se udajem, ali sam onomad, dok sam išla da igram oro, izgubila nevinost.
  - Ma neboj se, uzmi šaku baruta iz podruma, nabi u mindžu i ćuti.
  (U toku seksa, puče barut, ode kuća u pičkovce, ne ostade krsta od tri prsta!)
  - Jel viđe dragi moje nevinosti?!
  - Viđe viđe, al' kurca niđe.