Prijava
  1.    

    Vidljiva svetlost

    Ono što se pojavi kao posledica skidanja mraka.