Prijava
  1.    

    Vikanje preko SMS-a

    Poruke koje se obavezno završavaju znakom uzvika. Neki se, svojoj potrebi za "glasnogovorništvom", ne mogu odupreti ni prilikom upražnjavanja ovog vida komunikacije!!!