Prijava
  1.    

    Vimbron

    Još jedan od brojnih auto-delova koji prvenstveno služi za karanje ziljavaca u zdrav mozak od strane dovitljivih automehaničara.

    Jel' imaš bikloner za gemancovanje što se četleiše uz gefufnu da mogu fercerati vimbroni kod leve špelvrcne za reštulcizovanje na cinculatoru?