Prijava
   

Vinspiracija

Inspiracija uzrokovana obilnim konzumiranjem vina.

- Tiše! Ako može samo malo tiše! Kum bi želeo da se obrati svima!
- O, ne...

Komentari