Prijava
 1.    

  VIP Mobile

  Pr...šš..aj.. Pr...šš...aj.. Pr...š...aj.. do mile volje !

  2 drugarice na telefonu, jedna na stanici čeka tramvaj.

  -Molim?
  -E zaboravila sam da ti kažem da šš..iš i šššš...
  -Ok, a o čemu da ćutim?
  -Ma ne od ćurke, nego pile..ššš..u pa.ššš.. tu
  -Gde je pile?
  -U ššš...aksiju
  -Taksiju?
  -Ne idi ššš..ksijem, idi šššš...skim
  -Ma sama sam, šta je sa tobom?
  -I uzmi neku slatku...ššš...itu
  -hahha, 'oćeš gumenu ili staklenu?
  -ššš...ti mene...ebavaš?
  -Pa ako hoćeš da ja tebe, moramo da kupimo i strap on !
  -O ššš...ože...
  -Može a? Hahahha !