Prijava
   

Virdžina

Izraz koji se vezuje za običaj koji je nekada bio raširen u zabačenim planinskim selima južnog dela Dinarskog pojasa (Crna Gora, severna Albanija), da se u porodicama koje nemaju muškog naslednika, jedno od ženske dece odgaja kao muškarac. Takvo dete se naziva virdžinom. Smatralo se da će se time omogućiti opstanak porodice, jer će u njoj imati ko da radi, obrađuje oskudnu zemlju, ide u seču drva, brine o roditeljima kad ostare i nasledi ih kao glava porodice. Pokušaji da se od ćerke napravi sin, često su se zavržavali neuspehom, jer nije bilo dovoljno da se detetu kriju polne odlike (grudi i slično) i da se ono vaspitava kao muškarac. Menstruacija je predstavljala stalan problem (mada su zabeleženi slučajevi da je kod nekih virdžina mesečni ciklus iščezao kao posledica jednog vida autosugestije), a buđenje ženske psihe kod virdžine je bilo posebna teškoća. O tome svedoči i kultni domaći film "Virdžina" iz 1991. godine (režija Srđan Karanović, Marta Keler u ulozi virdžine). Sećam se da smo u osnovnoj školi, pod uticajem tog filma, feminizirane muškarce zvali virdžinama. Inače, i dan danas ima nekoliko slučajeva živih virdžina, od kojih je o jednoj iz okoline Žabljaka National Geographic Srbija pre par godina napravio reportažu.