Prijava
 1.    

  Virtuelna Mašina

  Mašina koju srpsko javno preduzeće prezentuje kao trošak javnosti. Ono bez čega naša industrija ne bi mogla virtuelno da posluje.

  Ove godine imali smo nabavku preko dvateset novih mašina.
  A gde su te mašine? Od koga su kupljene?
  Gospođo, to što Vi niste videli mašine, ne znače da nisu nabavljene.