Prijava
 1.    

  Više ljudi pretura i vadi smeće iz kontejnera od onih koji ga bacaju

  Mera siromaštva.

  Republički zavod za statistiku je umesto proračuna vrednosti potrošačke korpe prešao na novu mernu jedinicu.
  Ovog meseca smo u laganom padu i tokom maja se na svakih 14,5 minuta pojavi osoba koja pretura po smeću.

  Skupština smatra da je sve pod kontrolom i pristupiće razmatranju tek kada se ispred svakog kontejnera formira red preturača.
  Po savetu Kriznog štaba, potrebno je držati propisano međusobno odstojanje u redu i nositi masku i rukavice.