Prijava
  1.    

    Više se može postići lepom rečju i pištoljem, nego samo lepom rečju

    Geslo osobe, koja ne smatra da zlatna reč i gvozdena vrata otvara.