Prijava
  1.    

    Višestruki povratnik

    Osoba koja povremeno nije u zatvoru.

  2.    

    Višestruki povratnik

    Osoba koja više puta prazni želudačni sadržaj u kraćem vremenskom periodu usled mešanja pića ili slabijeg podnošenja istog.