Prijava

Govorim tiho i nosim psa sa sobom.

Svega ovoga ne bi bilo da je Pera otišao pravo u policiju!

#187
+18289
277
definicija