Prijava
  1.    

    Visoki uvaženi gost

    Onaj zbog koga brišemo prašinu sa najviših polica.