Prijava
  1.    

    Vladanko Stojaković

    Jedan od najpoznatijih pripadnika stare garde sportskih komentatora, kome je rakija bila često korišćeno pomagalo u poslu.

    "Na stadionu se okupilo oko trideset hiljada dinara!"