Prijava

Cigla bez razloga nikome nikada ne pada na glavu.

#220
+15715
144
definicija