Prijava

Cigla bez razloga nikome nikada ne pada na glavu.

#219
+15659
144
definicija