Prijava
   

Vlast, novac, korupcija...

Sveto trojstvo religije čije je vrhovno božanstvo MOĆ!Veličina ostalih bogova zavisi od nivoa vlasti, količine novca i stepena korupcije a svi se klanjaju vrhovnom božanstvu.

Skoro svi smo nekada videli svoga Boga...

Komentari