Prijava
  1.    

    Vlast, novac, korupcija...

    Sveto trojstvo religije čije je vrhovno božanstvo MOĆ!Veličina ostalih bogova zavisi od nivoa vlasti, količine novca i stepena korupcije a svi se klanjaju vrhovnom božanstvu.

    Skoro svi smo nekada videli svoga Boga...