Prijava
  1.    

    Vodena pečurka

    Vrsta gljive, a nije gljiva. Nastaje u vodi usled dejstva vodenog vetra, tj. vetra nastalog od strane čoveka. Kad vetar dune, na površini vode u roku od jedne do dve sekunde, zavisno od dubine vode ( ako je voda jako duboka, onda ne nastaje, jer se mehurići vetra razveju u dubini, tako da najčešće se viđa na bazenima ) nastaje vodena pečurka, sastavljena od velikog broja mehurića. Osoba koja napravi pečurku najčešće poprima crveni izraz lica, a okolina se razbeži jer vodena pečurka i smrdi. Najčešći zvuk je BLURP.