Prijava
 1.    

  Vodi ga kući ako ti je dobar

  Može u ženskom rodu.
  Najčešći komentar na izlive razumevanja od strane drugih prema omraženom licu.

  (U vojsci)
  - Naš kapetan je ponekad strog, ali je u suštini dobar čovek.
  - Ma vodi ga kući ako ti je dobar !

  (U školi)
  - Fizičarka je baš dobra profesorka. Jeste da traži znanje, ali je fer i poštena.
  - Ma važi. Vodi je kući ako ti je dobra.