Prijava
 1.    

  Vodostaj

  Kultna emisija Radio Beograda koju niko ne sluša. Emituje se u 12 i 5 na prvom programu.
  Spiker sa smorenim glasom čita nivo rijeka na Balkanu, prvo trocifreni broj, a onda taj isti broj ponovi cifru po cifru.

  Dunav, Bezdan, šestotridesetdva. Šest, tri, dva. Dunav, Novi Sad, četiristodvadesetosam. Četiri, dva, osam.

  I tako posljednjih šezdeset godina.

 2.    

  Vodostaj

  Vremenski period od izlaska žene iz kupatila i ponovnog punjenja bojlera za svakodnevno tuširanje.

 3.    

  Vodostaj

  Apel vodi da nas ima u vidi.

  Vodo staaaaaj!