Prijava
  1.    

    Vojni udar

    Period u vojsci nakon završenog ručka.