Prijava
 1.    

  vojnicki šamar

  Takozvani bekend šamar. Za razliku od klasicnog šamara(forhend šamar) ovaj se udara spoljnom stranom šake i pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pravac sile zemljine teze(dok je pravac udaranja klasicnim šamarom pribrizno upravan na pravac ove sile)
  Ciljno mesto udara je ivica koju obrazuju povrsina obraza i povrsina donjeg dela brade

  Ruka se postavi na kuk suprotne strane tela od one sa koje se nalazi ruka kojom se udara.Šaka se trzajem izbacuje pod uglom od 45 stepeni a silina udara zavisi od:
  1.sile pocetnog trzaja(F1)
  2.duzine ruke kao kraka te sile(L)
  3.mase sake(m)