Prijava
 1.    

  Vojnik na civilnom odsluženju vojnog roka

  -Žrtva besposličara i lezilebovića
  -Dežurni krivac za sve što se izgubilo

  Jedina korist za njih :
  umeće da procene firme "izbegavanje"

  Žao mi je tih mladića kojima se iskreno se zapanje kad kroče na "odsluženje". Ipak, sve je bolje od puške.