Prijava
 1.    

  Vol

  Domaćim govedom, danas se, kaže enciklopedija, nazivaju domesticirani potomci divljeg goveda. A vol je kastrirani (siroče) mužjak domaćeg goveda.
  Međutim, ovu definiciju pišem zbog jedne svoje stare zablude. Naime, kao dijete, dugo sam mislila da je vol maleno, nemoćno biće (kakvo sam ja bila u to vrijeme) koje živi skriveno u kupusu.

  - ja: plačem jer sam nešto zgriješila, dobila trojku iz fizičkog (bila sam malo trapava), nisam naučila svirati d-mol, posvađala se s bratom jer je izgužvao moje sličice
  - tata: PRESTANI PLAKATI! ISTUĆI ĆU TE KO VOLA U KUPUSU!
  - ja: plačem još jače jer mi je žao tog vola kojeg je tata istukao pa će sada i mene isto tako

  P.S. Nije Ivana uvijek ozbiljna (ko prase u bari)