Prijava
 1.    

  Voli muške

  Sintaksično iskazan peder, po seoski.

  - Janićija, je l' ti čudan onaj Markov?
  - Nego šta je! Farba kosu!
  - Čula sam da nešto nije u redu s njim!
  - Voli muške!
  - Ju božemprosti!