Prijava
 1.    

  volonterizam

  Najrasprostranjenije zanimanje.

  (ali ljudi postanu svjesni da rade taj posao, tek kad treba da prime platu...)

 2.    

  Volonterizam

  Zabava za bogate.