Prijava
  1.    

    Vragu brige

    "Nema veze" iz vremena kada je jedina potrebna veza bio pop koji te preporučuje ili Bogu ili Vragu. Prost narod je verovao da neko gore sabira i oduzima sva naša dela i sve, ali sve naše misli. Tako da kad neko učini nešto loše od slučajnog razbijanja krčaga za vodu do iznošenja neistina o nekom (ne svedoči lažno na bližnjeg svog), a oštećeni mu oprosti, izgovarajući ove reči, kao svaki pravi hrišćanin, Vrag izgubi još jednu dušu i strašno se nasekira. Na taj način dobra duša, osim svog mesta u raju, dobija i simpatiju Boga zbog namernog izazivanja čira na dvanestopalačnom njegovom najljućem neprijatelju.

    - Uh! Pa šta ćemo sad?
    - Pa jesam li ti lepo rekla nemoj u mene! A ti vragu brige, vragu brige!