Prijava
   

Vrh pijanstva

Dno flaše.

Komentari

Ma imam dosta nekih ideja , ali telo definicije mi loše ide. A ko da je to sad i bitno na sajtu, gde ima deset puta više reklama, nego dnevno napisanih definicija.

Samo polako Jaco, dok ti se vrati inspiracija. Ima da budeš prvi autor juna koliko vidim.

Pod inspiracijom u gornjem komentaru podrazumijevam naravno onu jaku od koje nastaju ekstra defke.