Prijava
 1.    

  Vrludati

  1. Mislima - dozvoliti svim asocijacijama da se dobro ispolje.
  2. U hodu - pripit, ali prostorno orijentisan hod pijanca koga zavitlava okretanje prostora.
  3. U iskazu - diskretno lagati, laguckati.
  4. U vezi - krstiti prevaru prihvatljivim terminom.