Prijava
 1.    

  Vukova putešestvija

  Gorom hodi Vuče Karadžiću,
  Gorom hodi Vuče, a ne šuška,
  Vodom ide Vuče, a ne pljuska.
  Gorom hodi, te se umorio,
  Sjede pod bor Karadžiću Vuče,
  Te on vadi plajvaz i artiju,
  Zapisuje sve u desetercu.
  Zapisuje o Kosovskom boju,
  Jug Bogdanu, devet Jugovića,
  I o silnom Kraljeviću Marku.
  Zapisuje, a zlo mu se piše,
  Nakav vjetar dunu sa planine,
  Odnese mu po gori papire,
  sve papire, i od guske pero.
  Poče 'sovat Karadžiću Vuče,
  Krenuo je od praistorije,
  pa on suje do dana današnjeg,
  jerbo mu je s papirima silnim,
  vjetar uz'o do trijes perpera,
  razasu ih po gorici crnoj.
  A perpere Vuče namjerio,
  namjerio u Cetinjsku štampu
  da mu prvu knjigu o'štampaju,
  da se ima čime pohvaliti
  staroj majci i mnogoj rodbini.
  Progovara Vuče Karadžiću:
  "O jebem ti do tri mile majke,
  i kud dunu kada mi ne trebaš,
  i papire kuda sam vadio.
  Oj gorice, crnom se nazvala
  što li si mi papire uzela."
  I osta joj za vijeka ime,
  Za vijeka Crna Gora osta.

  Ovo piše do Lukac Zeleni,
  Takmičarskom defka mu se zove,

  jer je đače vazda dobar bio,
  i sve škole redovno pohađ'o.