Prijava

PRVA ODABRANA DEFKA 11.10.2015. U 22:37:08
DRUGA ODABRANA DEFKA 17.02.2016. U 13:25:20
TREĆA ODABRANA DEFKA 16.03.2016. U 20:04:45
ČETVRTA ODABRANA DEFKA 21.08.2016. U 13:59:49
PETA ODABRANA DEFKA 09.10.2016. U 11:31:32
ŠESTA ODABRANA DEFKA 18.01.2017. U 22:18:23
SEDMA ODABRANA DEFKA 09.02.2017. U 17:59:03
OSMA ODABRANA DEFKA 06.04.2017. U 22:02:20
DEVETA ODABRANA DEFKA 13.07.2017. U 14:17:36
DESETA ODABRANA DEFKA 03.09.2017. U 21:46:27
JEDANAESTA ODABRANA DEFKA 13.07.2018. U 15:37:12
:rest in rip in peace posteri i reakcije:
OCENJENO 20.000 UMOTVORINA 13.08.2015.
OCENJENO 25.000 UMOTVORINA 30.10.2015.*
OCENJENO 30.000 UMOTVORINA 24.11.2015.
OCENJENO 35.000 UMOTVORINA 16.12.2015.
OCENJENO 40.000 UMOTVORINA 06.01.2016.
OCENJENO 45.000 UMOTVORINA 27.02.2016.
OCENJENO 50.000 UMOTVORINA 21.03.2016.
OCENJENO 55.000 UMOTVORINA 17.04.2016.
OCENJENO 60.000 UMOTVORINA 01.05.2016.
OCENJENO 65.000 UMOTVORINA 18.05.2016.
OCENJENO 70.000 UMOTVORINA 08.06.2016.
OCENJENO 75.000 UMOTVORINA 27.06.2016.
OCENJENO 80.000 UMOTVORINA 15.07.2016.
OCENJENO 85.000 UMOTVORINA 06.08.2016.
OCENJENO 90.000 UMOTVORINA 26.08.2016.
OCENJENO 95.000 UMOTVORINA 18.09.2016.
OCENJENO 100.000 UMOTVORINA 10.10.2016.
OCENJENO 105.000 UMOTVORINA 29.10.2016.
OCENJENO 110.000 UMOTVORINA 24.11.2016.
OCENJENO 115.000 UMOTVORINA 19.12.2016.
OCENJENO 120.000 UMOTVORINA 04.01.2017.
OCENJENO 125.000 UMOTVORINA 31.01.2017.
OCENJENO 130.000 UMOTVORINA 26.03.2017.
OCENJENO 135.000 UMOTVORINA 26.07.2017.
OCENJENO 140.000 UMOTVORINA 10.09.2017.
OCENJENO 145.000 UMOTVORINA 22.09.2017.
OCENJENO 150.000 UMOTVORINA 02.10.2017.
OCENJENO 155.000 UMOTVORINA 11.10.2017.
OCENJENO 160.000 UMOTVORINA 20.10.2017.
OCENJENO 165.000 UMOTVORINA 11.03.2018.
OCENJENO 170.000 UMOTVORINA 20.03.2018.
OCENJENO 175.000 UMOTVORINA 12.04.2018.
OCENJENO 180.000 UMOTVORINA 16.06.2018.
OCENJENO 185.000 UMOTVORINA 13.07.2018.
OCENJENO 190.000 UMOTVORINA 29.07.2018.
OCENJENO 195.000 UMOTVORINA 10.08.2018.
OCENJENO 200.000 UMOTVORINA 28.08.2018.
OCENJENO 205.000 UMOTVORINA 25.08.2019.
OCENJENO 210.000 UMOTVORINA 08.02.2020.
OCENJENO 215.000 UMOTVORINA 04.03.2020.
OCENJENO 220.000 UMOTVORINA 31.10.2020.
OCENJENO 225.000 UMOTVORINA 22.08.2021.
OCENJENO 230.000 UMOTVORINA 01.04.2023.**
*nije precizan podatak
**procena

#395
+8322
405
definicija