Prijava
  1.    

    Vuznuti

    Udariti nekog tolikom snagom i brzinom da se kretanje pesnice čuje još u vazduhu. Do sada niko nikada nije vuznuo, ali se ova pretnja često može čuti u pretnjama uglavnom izgovorenim u šali.

    -Kad te vuznem, ima da odletiš u nebesa!