Prijava
  1.    

    VY Canis Majoris

    Zvezda. Dobro, to je malo eufemizirano. TO je, zasada bar, najveća zvezda pronadjena u Mlečnom putu. Sa priložene slike biće vam jasno o kolikom se čudu radi, a ja ću samo reći da je mu je poluprečnik procenjen na 1800 do 2100 Sunčevih. Drugim rečima, da je u našem solarnom sistemu, dohvatao bi orbitu Saturna. Trećim rečima, zvezda se svojom veličinom najebala mame svim pozantim nebeskim telima.

    JEBIGA.