Prijava
  1.    

    WC sila

    Sila koja je obrnuto propocionalna kvadratu rastojanja od toaleta. Najčešće tik pred samom šoljom teži da divergira u singularnost.

    Sila ne bira ni mjesto ni vrijeme.