Prijava
   

Za cepanje drva

Najniži stepen kvaliteta prehrambenog proizvoda. Toliko loš da je gre'ota i svinjama to dati.

Za doručkom:

Majka: Uzmi jogurta sine, vidiš kako je lep.
Ja: Vidim, lep je u pi*ku materinu, mogu da cepam drva s njim.

Komentari

Немам појма како би с њим цепао дрва, но, свеједно, насмејао си ме! :)