Prijava
   

Za pokoj duše

Prema verovanju, prilikom obeda na groblju, a pre konzumiranja pića, iz flaše se odliva simbolično mala količina istog.

Šta si mi ovo nasuo, sama pena!
K'o za pokoj duše...