Prijava
 1.    

  Za slavu da odslaviš

  Epitet koji se pripisuje enormno velikom komadu hrane koji sagovornik upravo planira da pojede.

  D: Ljukra, što ti je to?
  Z: Karadjordjeva. Nisam ništa jeo danas, pa malo da prezalogajim.
  D: Malo?! To je malo?! S tim mo'eš lagano slavu da odslaviš, tri dana, sa dvaes' zvanica!