Prijava
 1.    

  Zaglavak

  Može da bude bilo šta.Parče drveta ili šrafciger...
  Nešto postaje zaglavak kada se zaglavi negde.

  Na primer,zaglavak je zatvarač od flaše ispod noge kafanskog stola,
  kao i šrafciger u prozoru Yuga.

  Izraz zaglavak je prisutan u slengu Južne ili Istočne Srbije.
  Čuo sam ga od nekog lika iz tih krajeva...