Prijava
   

Žito

Granični pojas legalizma.

A: Kako se završava posao tamo?
B: Ispod žita.

Komentari