Prijava
 1.    

  Život koji tinja

  Bezvoljno bitisanje na bazi letargije. Totalna nezainteresovanost za dešavanja oko sebe. Odsustvo svesti, logike, želje i nade. Nedostatak ega, samim tim i obzira prema drugima. Čekanje na sudnji dan bez ikakvih očekivanja. Putovanje u jednom smeru, zaustavnom trakom.
  Takozvani život. U stvari, bespotrebno fizičko trošenje resursa i proizvodnja mentalnih zagađivača sa beskonačnim periodom poluraspada.

  Život'inja. Ne svaka.
  Čovek. Mnogi.